Neutralna. Moc. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn up to 2 of your Blue weapon dice to sides of your choice.

Adam Lane
Empire at War #131.
Legality
Lightsaber Training
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.