Neutralna. Moc. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn up to 2 of your Blue weapon dice to sides of your choice.

Adam Lane

Empire at War #131.

Legality
Lightsaber Training
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.