Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Spot a character that has 6 or more damage on it. Resolve one of that character's character dice showing damage ( or ), increasing its value by 2.

Alexandr Elichev
Empire at War #136.
Legality
Battle Rage
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.