Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Choose an opponent who has less resources than you. Then turn one of their dice to any side.

Alberto Bontempi

Empire at War #138.

Legality
Persuade
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.