Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn a die to a side showing a resource cost.

Ryan Valle
Empire at War #146.
Legality
Dangerous Mission
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.