Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Reroll one of your dice. You may reroll that die. You may reroll that die again.

"Come on, BB-8! Hurry!" Poe Dameron
Jeff Lee Johnson
Empire at War #151.
Legality
Roll On
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.