Neutralna. Dowództwo. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Choose a symbol showing on a die. Then turn another die to a side showing the same symbol.

 

Two-Player Game #36.

Legality
Recon
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.