Bohaterowie. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove 3 damage from a support or turn a support die to any side.

Sara Betsy
Legacies #114.
Legality
Special Modification
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.