Neutralna. Moc. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn a Blue die to any side.

Magali Villeneuve
Legacies #127.
Legality
Feel The Force
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.