Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Heal 2 damage from one of your characters. Deal 2 indirect damage () to yourself.

Matt Bradbury
Legacies #150.
Legality
Dangerous Maneuver
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.