Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Ambush.

Remove up to 3 dice showing melee damage ().

Priscilla Kim

Legacies #158.

Legality
Defend
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.