Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wsparcie - Location. Koszt: 1.

Action - Exhaust this support to place 1 resource on it or take all resources from it.

Jeff Lee Johnson

Legacies #164.

Legality
Remote Stockpile
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.