Neutralna. Ogólny. Częsta.
Plot. Punkty: 2.

After setup, give a character 1 shield.

Jason Cheeseman-Meyer
Legacies #169.
Legality
Fortify
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.