Neutralna. Dowództwo. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Turn a support or upgrade die to any side.

"Stay on target!" Gold Five
Joel Hustak
Rivals #7.
Legality
Targeting Computer
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.