Neutralna. Łotrzy. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Turn one of your dice to a side showing a value of 1.

Ryan Barger
Rivals #9.
Legality
Tinker
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.