Złoczyńcy. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove a die showing a value of 2 or more. Then deal 1 indirect damage () to yourself.

Gabriela Birchal
Way of the Force #39.
Legality
By Any Means
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.