Złoczyńcy. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Force an opponent to choose a die. Then remove a different die.

Joao Bosco
Way of the Force #48.
Legality
Sticky Situation
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.