Neutralna. Moc. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Reroll an opponent's die. Then turn one of their dice to any side. Then remove one of their dice.

Michele Frigo
Way of the Force #109.
Legality
Beguile
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.