Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Ulepszenie - Zdolność. Koszt: 0.

Action - Remove one of attached character's character or upgrade dice to turn one of its weapon dice to any side.

Javier Charro Martinez
Way of the Force #131.
Legality
Weapon Master
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.