Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Ambush.

Choose a symbol. Then remove any number of dice showing that symbol.

Christina Davis
Way of the Force #133.
Legality
In The Crosshairs
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.