Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Search your deck for a podracer, reveal it, and add it to your hand. Shuffle your deck.

John Pacer
Way of the Force #137.
Legality
Start Your Engines!
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.