Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Choose up to 3 cards in a discard pile and set them aside.

Arden Beckwith

Way of the Force #146.

Legality
Extract
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.