Złoczyńcy. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Remove an opponent's die if they have 3 or fewer cards in hand or remove 2 of an opponent's dice if they have no cards in hand.

Mark Molnar

Across the Galaxy #26.

Legality
Imposing Presence
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.