Złoczyńcy. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Play only if an opponent has no resources.

Remove one of that opponent's dice.

Anthony Devine
Across the Galaxy #40.
Legality
Exploit
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.