Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Ambush.

Remove a non-unique die and all copies of it from each of your opponent's pools.

Anthony Devine
Across the Galaxy #142.
Legality
Shock Tactic
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.