Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Remove all of an opponent's dice showing a value of 0 (blanks and specials have a value of 0).

Romana Kendelic

Across the Galaxy #149.

Legality
Shriek
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.