Neutralna. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 5.

Remove any number of dice.

"The ultimate power in the universe!" Admiral Motti
Convergence #123.
Legality
Domination
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.