Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Play only if you control the battlefield.

Gain 2 actions.

"She seems to be on top of things." Obi-Wan Kenobi
Convergence #130.
Legality
Seize the Day
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.