Neutralna. Ogólny. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Remove all of an opponent's dice showing melee damage ().

"It's treason, then." Chancellor Palpatine
Convergence #163.
Reprint of Przebudzenia #153.
Legality
Block
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.