Złoczyńcy. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Choose a character subtype. Then either reroll any number of dice that have that subtype or resolve 2 of your dice that have that subtype.

 

Spark of Hope #28.

Legality
Rally the Troops
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.