Złoczyńcy. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Discard any number of upgrades on one of your Yellow characters. Then deal damage to a character equal to the number of upgrades you just discarded.

 

Spark of Hope #42.

Legality
Armed To The Teeth
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.