Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Choose a character that has no shields and remove one of its character dice.

"Someone has to take that shield gate down." K-2SO
 

Spark of Hope #130.

Legality
Shields Are Down
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.