Złoczyńcy. Moc. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 2.

Choose up to 4 characters and remove one character die belonging to each of them.

"You dare to attack a Jedi?" Pong Krell
Alexandr Elichev

Covert Missions #9.

Legality
Quad Slam
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.