Neutralna. Dowództwo. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Resolve up to 3 of your Red dice each showing a different symbol.

ARH

High Stakes #90.

Legality
Plan Ahead
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.