Bohaterowie. Moc. Stała.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Remove a character die. Then give that character 2 shields.

James Clyne © Lucasfilm

Eternal Conflict #35.

Legality
Pacify
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.