Doctor Aphra comics

Symulator dobierania kart
Szansa: 0% – 0% więcej
Wzorowany na
Niczym. Talia zbudowana od nowa.
Wzorują się
Jeszcze nikt.

baxio 38

I love this comic series and therefore a good chunk of these cards!

1 komentarz

LegoRacer1 192

Interesting pair up, i like it.