General Hugs and his lackeys.

Symulator dobierania kart
Szansa: 0% – 0% więcej
Wzorowany na
Niczym. Talia zbudowana od nowa.
Wzorują się
Jeszcze nikt.

SoulDataFMAB 25

"It is I general Hux"! "Dude we all know you're General Hugs" "NO I'M NOT" "Yes you are"

Brak komentarzy