110 kart

Nazwa Stronnictwo Kolor Koszt Wytrzymałość Rodzaj Rzadkość Kość Edycja
Alazmec Colonist Złoczyńcy Moc 7 6 Postać Stała 1 2 1 1 1
Darth Momin - Force Savant Złoczyńcy Moc 12/14 11 Postać Stała 1 2 2 1 1 2
Mask Of Momin Złoczyńcy Moc 4 Ulepszenie Stała   3
Grand Inquisitor - Inquisitorius Leader Złoczyńcy Moc 14/17 13 Postać Stała 2 3 2 1 4
No Second Chances Złoczyńcy Moc 0 Downgrade Stała   5
Dark Contrition Złoczyńcy Moc 0 Wydarzenie Stała   6
Dark Dispatch Złoczyńcy Moc 2 Wydarzenie Stała   7
Why Take The Chance Złoczyńcy Moc 0 Wydarzenie Stała   8
Sith Eternal Cultist Złoczyńcy Moc 1 Wsparcie Stała 1 1 1 1 9
Fortress Vader Złoczyńcy Moc 2 Wsparcie Stała   10
Force Crush Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 2 1 1 11
Grand Inquisitor's Lightsaber Złoczyńcy Moc 3 Ulepszenie Stała 3 3/1 + 3 2 12
Sith Wayfinder Złoczyńcy Moc 1 Ulepszenie Stała   13
Dr. Pershing - Remnant Scientist Złoczyńcy Dowództwo 9/12 9 Postać Stała 1 2 1 1 2/1 14
Incinerator Trooper Złoczyńcy Dowództwo 7 7 Postać Stała 2 2 3 1 15
Moff Gideon - Ruthless Mastermind Złoczyńcy Dowództwo 13/16 12 Postać Stała 2 1 2 1 2 16
Danger Close Złoczyńcy Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   17
Deserted Złoczyńcy Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   18
Intel Breach Złoczyńcy Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   19
Overwhelming Forces Złoczyńcy Dowództwo 3 Wydarzenie Stała   20
Rewritten History Złoczyńcy Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   21
Dark Trooper Złoczyńcy Dowództwo 3 Wsparcie Stała 2 3 2 3/1 1 22
Outland TIE Fighter Złoczyńcy Dowództwo 2 Wsparcie Stała 1 2 2 1 1 23
MSE-6 Droid Złoczyńcy Dowództwo Wsparcie Stała   24
Cruel Tactician Złoczyńcy Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 1 2 1 1 25
Cad Bane - Callous Outlaw Złoczyńcy Łotrzy 14/17 13 Postać Stała 2 3 2 1 2/1 26
Gamorrean Fighter Złoczyńcy Łotrzy 9/12 10 Postać Stała 1 3/1 + 2 1 27
IG-11 - Programmable Hunter Złoczyńcy Łotrzy 10/13 10 Postać Stała 1 2 + 2 1 1 28
Now It's Personal Złoczyńcy Łotrzy 0 Downgrade Stała   29
Chemical Strike Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   30
Grab Złoczyńcy Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   31
Interdiction Field Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   32
Self-Destruct Złoczyńcy Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   33
Smash Złoczyńcy Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   34
Hostage Situation Złoczyńcy Łotrzy 1 Wsparcie Stała   35
Xanadu Blood Złoczyńcy Łotrzy 2 Wsparcie Stała 2 2 2/1 1 1 36
Gas Bomb Złoczyńcy Łotrzy 1 Ulepszenie Stała 1 2 1 37
Path Engine Złoczyńcy Łotrzy 1 Ulepszenie Stała 1 2 1 1 1 38
Ahsoka Tano - Searching The Galaxy Bohaterowie Moc 14/17 12 Postać Stała 2 2 1 1 1 39
Grogu - The Child Bohaterowie Moc 7 6 Postać Stała   40
Force Experiments Złoczyńcy Moc Plot Stała   41
Guardian Of The Whills Bohaterowie Moc 8/11 9 Postać Stała 1 2 1 1 1 42
Ki-Adi-Mundi - Methodical Master Bohaterowie Moc 12/14 11 Postać Stała 1 2 1 2 1 43
Dissuade Bohaterowie Moc 1 Wydarzenie Stała   44
I Sense A Trap Bohaterowie Moc 1 Wydarzenie Stała   45
Tranquility Bohaterowie Moc 0 Wydarzenie Stała   46
Protect The Child Bohaterowie Moc Plot Stała   47
Millennium Falcon Bohaterowie Moc 3 Wsparcie Stała 2 2 3 2 1 48
Renewal Bohaterowie Moc 1 Wsparcie Stała   49
Seeing Stone Bohaterowie Moc 0 Wsparcie Stała   50
Ahsoka Tano's Lightsaber Bohaterowie Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 1 51
Ki-Adi-Mundi's Lightsaber Bohaterowie Moc 1 Ulepszenie Stała 1 + 1 1 1 52
Cara Dune - Vengeance Of Alderaan Bohaterowie Dowództwo 11/14 11 Postać Stała 1 2 2 1 1 53
Rebel Pilot Bohaterowie Dowództwo 8/10 8 Postać Stała 1 2 1 1 54
Wedge Antilles - Flight Instructor Bohaterowie Dowództwo 9/12 10 Postać Stała 1 2 2/1 + 1 1 55
Contraband Seizure Bohaterowie Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   56
Coordinated Strike Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   57
Pitch In Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   58
Roll In The Mud Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   59
Strategic Strike Bohaterowie Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   60
Armory Bohaterowie Dowództwo 0 Wsparcie Stała   61
R2-D2 Bohaterowie Dowództwo 1 Wsparcie Stała 1 1 1 1 1 62
Wedge's X-Wing Bohaterowie Dowództwo 2 Wsparcie Stała 1 2 1 2 1 63
Cara Dune's Blaster Bohaterowie Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 1 2 2/1 + 2 1 64
Din Djarin - The Mandalorian Bohaterowie Łotrzy 14/18/22 14 Postać Stała 2 3 2 2 2 65
Han Solo - Tk-710 Bohaterowie Łotrzy 8/12 10 Postać Stała   66
Kuiil - Free Of Servitude Bohaterowie Łotrzy 8/10 9 Postać Stała 1 1 1 1 2/1 67
Fly Casual Bohaterowie Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   68
I Have Spoken Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   69
I Like Those Odds Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   70
I'm Alright Pal Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   71
Nimble Fingers Bohaterowie Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   72
Uprising Bohaterowie Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   73
Stay Ahead Bohaterowie Łotrzy Plot Stała   74
Razor Crest Bohaterowie Łotrzy 2 Wsparcie Stała 2 2 2 1 1 75
Beskar Spear Bohaterowie Łotrzy 3 Ulepszenie Stała 2 2 3/1 2 1 76
Whistling Birds Bohaterowie Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 1 2 2/1 1 1 77
C-3PO Bohaterowie Ogólny 1 Wsparcie Stała 1 1 1 1 78
Forest Clearing - Corvus Bohaterowie Ogólny Pole bitwy Stała   79
Contentious Opportunity Neutralna Moc 0 Wydarzenie Stała   80
Kyber Quest Neutralna Moc 0 Wydarzenie Stała   81
Makashi Riposte Neutralna Moc 0 Wydarzenie Stała   82
Lightsaber Ignition Neutralna Moc Plot Stała   83
Force Telekinesis Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 2 1 84
Learned From My Master Neutralna Moc 0 Ulepszenie Stała   85
Makashi Mastery Neutralna Moc 3 Ulepszenie Stała 1 2 2 1 86
Makashi Training Neutralna Moc 2 Ulepszenie Stała 1 2 1 87
Come To Aid Neutralna Dowództwo 1 Wydarzenie Stała   88
Military Prowess Neutralna Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   89
Plan Ahead Neutralna Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   90
Target Their Supplies Neutralna Dowództwo 0 Wydarzenie Stała   91
Fortified Position Neutralna Dowództwo Plot Stała   92
Supply Team Neutralna Dowództwo 0 Wsparcie Stała   93
General Neutralna Dowództwo 4 Ulepszenie Stała 3 3 2 2 3 2 94
Medal Of Bravery Neutralna Dowództwo 2 Ulepszenie Stała   95
Proton Grenades Neutralna Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 1 1 1 2 3 96
Westar-35 Blaster Pistol Neutralna Dowództwo 2 Ulepszenie Stała 2 + 2 2 1 1 97
Greef Karga - Guild Expeditor Neutralna Łotrzy 9/12 10 Postać Stała 1 2/1 1 1 2/1 98
Boring Conversation Anyway Neutralna Łotrzy 1 Wydarzenie Stała   99
Fake Your Own Death Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   100
Rally The Covert Neutralna Łotrzy 3 Wydarzenie Stała   101
Slice Neutralna Łotrzy 0 Wydarzenie Stała   102
High Stakes Neutralna Łotrzy Plot Stała   103
Ugly Neutralna Łotrzy 1 Wsparcie Stała 2 2 3 1 2/1 104
Darksaber Neutralna Łotrzy 2 Ulepszenie Stała 2 3 2 1 1 1 105
Amban Blaster Neutralna Ogólny 3 Ulepszenie Stała 1 2 + 2 1 106
Vibroblade Neutralna Ogólny 2 Ulepszenie Stała 1 1 + 2 1 1 107
Hangar 3-5 - Tatooine Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   108
Krayt Dragon Lair - Tatooine Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   109
Mandalorian Covert - Nevarro Neutralna Ogólny Pole bitwy Stała   110

110 kart