Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Wsparcie. Koszt: 2.
1
1
2
1
0
0

- Rozpatrz zdolność pola bitwy tak, jakbyś je właśnie zajął.

Jennifer Lange
Przebudzenia #53.
Legality
Placówka
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.