Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 1.
1
2
1
+ 2
1
0
0
Broń chętnie wykorzystywana podczas galaktycznej wojny domowej zarówno przez oficerów Imperium, jak i rebelianckich żołnierzy.
Magali Villeneuve

Przebudzenia #54.
Used as parallel die by:

Legality
Pistolet Blasterowy DH-17
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.