Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 3.
2
+ 3
1
1
0
0

- Zadaj 2 nieblokowalne obrażenia dowolnej postaci.

Jacob Atienza

Przebudzenia #55.

Legality
Karabin blasterowy IQA-11
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.