Neutralna. Dowództwo. Rzadka.
Ulepszenie - Zdolność. Koszt: 1.
+ 1
+ 1
1
1
1
0

Tylko czerwona postać.

Po tym, jak zagrasz to ulepszenie, możesz dobrać kartę.

Cris Griffin

Przebudzenia #56.

Legality
Awans
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.