Neutralna. Łotrzy. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Usuń jedną z twoich kości przedstawiających obrażenia ( lub ), aby odrzucić z gry dowolną broń lub ekwipunek, którego koszt jest równy lub niższy od wartości danej kości.

Jacob Murray

Przebudzenia #158.

Legality
Rozbrojenie
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.