Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Wyznacz żółtą postać, aby usunąć dowolną kość przedstawiającą wartość 2 lub niższą.

Richard Hanuschek

Przebudzenia #159.
Reprinted in:

Legality
Elektrowstrząsy
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.