Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Wyznacz żółtą postać, aby usunąć dowolną kość przedstawiającą obrażenia ( lub ) i zadać dane obrażenia dowolnej postaci.

Ryan Barger
Przebudzenia #160.
Reprinted in:
  • Spark of Hope #146
Legality
Zamiana ról
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.