Neutralna. Łotrzy. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 3.

Wyznacz żółtą postać, aby usunąć dowolną kość przedstawiającą obrażenia ( lub ) i zadać dane obrażenia dowolnej postaci.

Ryan Barger

Przebudzenia #160.
Reprinted in:

Legality
Zamiana ról
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.