Neutralna. Łotrzy. Rzadka.
Ulepszenie. Koszt: 3.
X
X
X
X
X
0

X is equal to the number of Yellow characters you have in play.

Caroline Gariba

Legacies #68.

Legality
Gang Up
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.