Neutralna. Łotrzy. Rzadka.
Ulepszenie - Broń. Koszt: 4.
2
3
1
4
1
2
2
0

Redeploy.

Decrease the resource cost on this die by 1 while this upgrade is on a Yellow character.

Joel Hustak
Legacies #69.
Legality
Vibrocutlass
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.