Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Add a support from your discard pile to your hand.

Antonio De Luca
Way of the Force #125.
Legality
Reconstruct
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.