Neutralna. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Resolve any number of your dice showing damage (, or ) in the order of your choice.

Romana Kendelic
Way of the Force #126.
Legality
Take the Fight to Them
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.