Bohaterowie. Dowództwo. Powszechna.
Wydarzenie. Koszt: 1.

Heal 2 damage from a character.

"I need a medic over here!" Anakin Skywalker
Convergence #78.
Reprint of Przebudzenia #105.
Legality
Field Medic
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.