Bohaterowie. Dowództwo. Częsta.
Wydarzenie. Koszt: 0.

Defeat one of your characters to remove up to 2 dice showing damage (, , or ).

"Locking the vault door now. Goodbye." K-2SO
Anthony Devine
Convergence #79.
Legality
Honorable Sacrifice
Recenzje

Brak recenzji dla tej karty.